A Diversity Journey

A Diversity Journey

THE CIRCLE OF LIFE

ImpressionsPosted by Amela Koluder Tue, July 30, 2019 11:36:50

My mother has been ill for many years. Her illness is now in the last phase that might last for some months or some years. There are no regrets. We have been spending time together, sharing feelings and thoughts, successes and disappointments, ups and downs of daily life, travelling together, enjoying holidays. But still…

The circle of life is so fascinating. Despite the challenging situation, I discovered an unexpected feeling of gratitude - to be able to experience a new kind of love – taking care of parents, those who were the first to show me love. What a blessing!

I am experiencing a wide range of new insights, from health-related issues to emotional modes and human interactions. It is a process to be addressed simultaneously by emotions and logic, heavy training on the empathy muscle. It is all about EMPHATY – undoubtedly the most important life skill to train.

Empathy is an ability we are all born with. Unfortunately, like creativity, it is rarely systematically trained. Kudos to school systems that include empathy and collaboration in education.

Cognitive Empathy is ability to understand or comprehend another person’s feelings on an intellectual level. But to understand sadness is not the same thing as feeling sad. So, responding intellectually to a feeling can seem cold and detached.

Emotional Empathy is ability to fully take on the emotional and mental state of another. But feeling too much can create distress. So, responding emotionally to a feeling might be psychologically exhausting and make even small interactions overwhelming.

The answer is COMPATIONATE EMPHATY – ability to integrate intellectual understanding and emotional resemblance. Feelings of the heart and thoughts of the brain are not opposites – they are interconnected. So, responding with compassion to a feeling honours another person’s state by considering both the emotional and intellectual situation.


Some key learnings:

PATIANT IS ALWAYS RIGHT, EVEN WHEN SHE IS WRONG
Being patient is a challenge. You feel weak, dependent and out of control. But your instincts take over and you just know what you really need. As a patient you also need support, motivation and most of all encouragement – reasons to continue fighting. It is amazing how much we all focus on medication and almost forget healing effect of nutritious homemade meal - love and care on its best.

CAREGIVING IS MEANINGFULL AND REWADRING
More love you give, more you have. Compared to many other things in life putting an effort to help somebody in need, especially the love-one is so meaningful. You feel good about being able to help. You feel good about the effect of your effort. You feel good about your common experience, increased intimacy and deeper love. Just “being there” is underestimated. Please do not say to a somebody in a pain: “You have to be strong!” They don’t. You must be strong to let them share the pain with you, like a generous gift.

SELFCARE IS #1 PRIORITY
Neglecting yourself is the biggest mistake you can do. In order to be able to “give care”, you must put yourself as priority. You have to take breaks on a regular basis and if somebody else is in charged for an hour or a few days – you do not need to involve, worry or intervene. Be wise with your energy use and do practice companionate empathy first on yourself. Life must go on – crisis or not.

"The living and the dead,
The awake and the sleeping,
The young and the old are all one and the same.
When the ones change, they become the others.
When those shifts again, they become these again.
The beginning and the end of a circle are one.”
HeraclitusSARAJEVO/ Amela KoluderET HJERTE PÅ FLUKT OG MANGFOLDIGE MULIGHETER

ImpressionsPosted by Amela Koluder Sun, June 16, 2019 14:01:52

Hvert år i juni markeres det Verdens flyktningdag. I år er det torsdag 20.juni. Og hvert år opplever jeg stormfulle følelser rundt 19. juni som marker at det har gått enda et år siden jeg måtte forlate mitt barndomshjem, i 1993. Det er nå en god stund siden. Likevel fylles hjertet mitt fortsatt med lengsel.

En migrant er en person som flytter fra ett land til et annet. Ordet omfatter både arbeidsmigranter, flyktninger, utdanningsmigranter, familiemigranter og alle andre som skifter bosted over landegrensene, uavhengig av om flyttingen er frivillig, ufrivillig, lovlig eller ulovlig. – store norske leksikon

Det er noen felles trekk ved migranter:
1. Vi bærer på nostalgi, rastløsheten, og har en ekstra driv for å skape en ny og bedre tilværelse.
2. Vi stoler på våre instinkter og intuitivt forstår omstendigheter, en særkompetanse på overlevelse.
3. Vi er villig til å ta sjanser, men er sjelden dumdristige når risikoen er for stor.

Vi trenger all den kunnskap, kreativitet og talenter vi kan få, fra hele bredden av befolkningen – kommer det nå stadig oftere fra politikere og næringslivet i Norge. Endelig!!! Mangfold er forutsetning for verdiskapning.

næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, E24 12.6.2019

På vegne av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner arrangerte Innovasjon Norge Innspillskonferanse om mangfold i norsk gründerskap, den 12. juni, hvor 100 gründere, representanter fra næringslivet og investorer ble samlet for felles erfaringsutveksling og innspill til hvordan tilrettelegge for økt mangfold i norsk næringsliv.

Viktigheten av mangfoldig næringsliv for vårt velferdssamfunn blir fremhevet. Mangfold handler ikke bare om kjønn eller etnisk bakgrunn. Mangfold handler også om ulik alder, bakgrunn, kompetanse og synspunkt.

Innledning er svært inspirerende med innlegg fra Aiman Shaqura, Charge Incubator; Maria Amelie, Startup migrants; og Olivier Mukuta, VippiCash.

Mangfold som øker kunnskap, mangfold som utløser kreativitet. Mangfold av ulike perspektiver som forutsetning for verdiskapning, innovasjon og vekst. Hjertesaken min. Jeg føler meg ydmyk, takknemlig og stolt mens jeg fasiliteter diskusjon rundt bord nr.10. Jeg kan nesten fly på energien som skapes av smarte, ivrige hoder med et genuint ønske om å skape et enda bedre samfunn for alle.

Det er over 100 mennesker i Kanonhallen. Vi kommer fra alle verdensdeler, unge og voksne, ulike erfaringer, livshistorier, drømmer.

Deltagere er fordelt i 10 grupper og jobber med flere tema: mangfold som forutsetning for vekst og mangfold som konkurransefortrinn i en stadig tøffere konkurranse for norske selskaper.
Felles arena, bedre tilrettelegging og enklere byråkrati for å starte bedrift, statlige instanser som fremmer mangfold i ansettelsesprosesser, anskaffelsesprosesser, ledelse, styreutnevnelser, samt krav til større selskaper om mangfold i ledelsen og styrer, og mange andre innspill deles med statsrådene.

Underveis får vi rørende underholdning fra Oslomester i Slam Poesi Jeaninne Masika Lukusa, og smakfull mat fra Inshalla Catring.


Det er mange kjente og mange å bli kjent med. Det slår meg at alle 3 innleggene ble holdt av tidligere flyktninger som har vokst opp i Norge og har blitt gründere, har enorm drivkraft og er lidenskapelig opptatt av å skape. Samtidig er de ydmyke og svært opptatte av å åpne dører for andre, vise muligheter og fremme andres styrker. Inkludere og utvikle andre.

En flyktning er en person som har måttet flykte på grunn av fare for sitt liv og helse. - Wikipedia

Vi er som regel stolte foran de fleste, men blir ydmyke foran de som lider nød, en særkompetanse for et hjerte som har vært på flukt men aldri sluttet å drømme.
OSLO/ Amela Koluderhttps://www.virgin.com/virgin-unite/leadership-and-advocacy/its-time-change-conversation-diversity

https://e24.no/kommentarer/torbjoern-roee-isaksen/kommentar-norsk-naeringsliv-maa-utnytte-mangfoldet-i-befolkningen-baade-for-aa-maksimere-potensialet-og-for-aa-styrke-konkurransekraften/24639236?fbclid=IwAR1ZD67pSDAvYbjvZaj5gN2ukTdgT9qo1aH_qyn_IZAium9HjMOx1tNsnx0

MEETING IZMIR

ImpressionsPosted by Amela Koluder Thu, February 14, 2019 18:49:44

Some weeks ago, I visited Izmir, the 'Pearl of the Aegean', a prosperous port city, with deep roots in antiquity - 8500 years of history as a human settlement since the Neolithic period, allegedly established by Amazonas - the women warriors, re-established by Alexander the Great, birth place of Homer, ruled by Lydians, Persians, Romans, Ottomans.

Izmir is the third largest city in Turkey and densely populated Izmir province counts over 4 million inhabitants. Due to its geographic position, Izmir has been NATO’s headquarters for southeast Europe, one of largest ports in the area, the stronghold of industry and trade.

İzmir is full of museums, cultural centres and packed with events, exhibitions and festivals, crowned by more than 80-year-old International İzmir Fair.

"Izmir is like a princess with the most beautiful hat.” , Victor Hugo


It is a busy place, a crossroad. Still, it has unusual grounding and calmness, something special in the air - hava, something so appealing to me. I felt like I was travelling back in time. While in Izmir, I experienced several déjà vu, remembering blissful moments from my childhood and youth in Mostar, and my student days in Barcelona.

Izmir has a lot to offer, but its beauty comes from the inside. Sometimes it feels modern, energetic, pimped up – like Alsancak; sometimes old, slow, wrinkled – like Kemeraltı; sometimes unpredictable, curious, tense – like Basmane; or just moody – like Karşıyaka; or calm, joyful, romantic – like Kordon.

Hisar Cami - the largest and the oldest mosque, next to historical kemeralti bazaar


Food is so delicious, either you are vegetarian, pescatarian, meat-lover or sweets-junkie. Apart from tasty coffee and salep – a warm milk drink, I got addicted to ada çayı.In Izmir, I came closer to understanding the meaning of being present in the moment. It is about three simple things:

· joy (keyif) – doing something you enjoy often and regularly

· sharing is caring – a silent moment, a meal, a problem or just time

· being useful - to yourself and others involves discipline and feels so good


I remember so well, the smiley face of guy at Merdane Borek Ustasi, where we ate breakfast almost every day, fresh orange and pomegranate juice and tasty boreks, eggplant borek – becoming my new favourite.


Or amazing baklava at Hisarönü Tatlıcısı, where I fall for diverse chestnuts’ sweets. Despite a lack of language fluency, mixture of Turkish, English and Bosnian, the master – usta, knew exactly my preferences – he read it from the joy in my eyes.


Even before I landed in Izmir, I was lucky to meet two gentlemen sitting next to me on a plane, with soft eyes and genuine intention to make sure I would go to the right place to pick-up my luggage.

I must mention an adorable meyhane in Konak where I eat the best sarma ever. It is a neighbourhood restaurant, also a book shop. I remember a warm welcome and calm, cosy atmosphere. I just felt at home.


a loose dog covered with blanket


The blissfulness I was experiencing was about the sea, the sun and the people. I love so much the feeling of a genuine human contact, just a smile or simple chat. Strolling around and randomly involving in chit-chats has always inspired me.

Izmir is contemporary and relaxed. It has always been there, and it will always stay there, watching over the Aegean.Teşekkür ederim. Görüşürüz!

IZMIR, December 2018VI MÅ SLUTTE Å DYRKE «FLINKE PIKER»

ImpressionsPosted by Amela Koluder Sun, August 05, 2018 16:25:50

«Flink pike» syndrom er ødeleggende for kreativitet og nytenking, mens «rebellen» skaper kaos og usikkerhet. Hvem skal skape fremtidens velferdssamfunn?

For meg «flink pike» er både en mann og en kvinne som ukritisk følger (adlyder) regler uten å tenke selv. «Rebellen» er en som hører kun på segselv. Derimot de som spiller etter regler og kritisk vurderer flere perspektiver, er de klokeste mennesker jeg vet om.

Stort sett alle har blitt oppdratt til å følge regler. Når du ikke følger regler er det konsekvenser. Og når du er «flink bisk» da får du belønning. «Rebellen» er ofte noen som du samtidig beundrer og fordømmer.

«Hvis du ikke spiser maten din, får du ikke dessert.»

«Hvis du står parkert 15 min lengre enn du har betalt for, får du bot.»

«Hvis du ikke gjør som sjefen vil, kommer du deg ikke videre.»


Det er klart at noen regler skal vi ikke utfordre. Jeg, for eksempel, begriper ikke de som kjører for fort og setter både seg selv og andre i fare. Derimot parkeringsbøter har jeg en pinlig samling av. I dette tilfelle er det veldig dumt med både farts- og parkeringsbøter. Unødvendig. Men, nesten alle skryter litt av bøter. Interessant?!

Generelt, hvis du dummer deg ut, er det sjeldent du kommer til å få ros. Det var bare en gang i min snart 20-år lange arbeidskarriere at jeg ble spurt om hva var min største tabbe og hva jeg hadde lært av den.

For det er dessverre slik at, særlig i voksenlivet (les: arbeidslivet, familielivet, suksessrikelivet), er vi så opptatt av å følge regler, skrevne og uskrevne, riktige og gale, at vi etter hvert mister evne til å tenke selv.

Her ligger det særansvar på ledere av alle slag, lærere, sjefer, politikere, foreldre. En leder er en rollemodell. Hovedrollen til en leder er å utvikle teamet sitt slik at oppgavene gjennomføres med best mulig utfall. Å utvikle betyr å utfordre. Det betyr å kreve at teamet gjør oppgaven med en forbedring neste gang. Å være rollemodell betyr at lederen selv må vise vilje til å bli utfordret, vilje til å gjøre oppgavene bedre og vilje til å lære av feil.

Det finnes ingen omvei når du skal lære. Det går gjennom prøving og feiling. Jo større fag ekspertise eller ansvar er, jo mer krevende er det å lære, å forbedre.

Større kunnskap – større ansvar – større tabbe – større læring – større fremgang – større velferd.

Derfor ønsker jeg å rette en appell til alle «flinke piker» fremmere: «Slutt å dyrke det «flinke» i deg og andre rundt deg. Dyrk isteden den barnslige nysgjerrigheten og undringen. Dyrk den ydmyke standhaftigheten som får barn til å lære å gå, snakke, skrive, kjøre bil, fly. Dyrk prøving og feiling. Dyrk LÆRING.»

For vi har «den heldige ulempen» at vi må ikke være skjerpet hele tiden. Vi har det godt, det meste er tilrettelagt. For de fleste er livet godt og behagelig i velferdsstaten Norge.

Men behagelig kan fort utvikle seg til bedagelig. Derfor må vi slutte å dyrke «flinke piker». Derfor må vi slutte å dyrke «flinke bisker».

Velferdssamfunn handler ikke om å følge regler. Det handler om å spille etter reglene slik at hver og en av oss kan være på sin beste.


OSLO/Amela KoluderNORGE ER MITT HJEM, OGSÅ

ImpressionsPosted by Amela Koluder Sun, July 22, 2018 11:06:29

Det er 23.juli 1993. Klokka er 22.30 og jeg kan fortsatt se sola gjennom flyvinduet. Vi flyr gjennom skyene og solen forsvinner. I neste øyeblikk ser jeg Oslofjorden. Det er overskyet og fargene er duse. Det er så stille og rolig. Vi nærmer oss flystripen som nesten starter på sjøen. Vi lander på Fornebu. Jeg er sliten, lettet og nysgjerrig.

Vi er mange som skal gjennom pass kontroll og deretter registreres som flyktninger. I dag har det kommet to fly med bosniske flyktninger. Familier med barn prioriteres først i køen. Ved 05-tiden er det endelig min tur. Jeg er utslitt og spent, men rolig. Jeg forklarer hvorfor jeg har kommet til Norge. Jeg har bare kommet for en kort stund. Jeg skal snart dra tilbake HJEM, så fort som mulig. Dette er bare midlertidig. Alle er greie og vennlige. Jeg føler meg trygg. Endelig.

Nå er det snart 23.juli 2018. Det har gått 25 år. Jeg har et hjem i Norge. Jeg har også vært mye hjemme i Bosnia-Hercegovina. Likevel er jeg fortsatt på vei HJEM.

Et hjem kan defineres på mange måter: «Et hjem er et sted man bor. Hjem betyr også en familie som bor sammen. Det kan være et sted hvor man får nødvendig behandling eller pleie. Hjem kan også være opprinnelsesstedet.»

Som de fleste, føler jeg meg hjemme flere steder. Jeg elsker mitt hjem i Oslo. Jeg er hjemme i min hjemmeby Mostar, hos min familie i Sarajevo, på ferie ved Adriaterhavet. Jeg er også hjemme i Trondheim, i Bergen, i Barcelona, i København, ... Jeg er glad i alle «mine hjem». De er en del av meg og jeg er en del av dem.


Hva handler den magiske følelsen «å føle seg hjemme» om?

Definisjon sier: «å være behagelig avslappet, å være seg selv

Det handler om å vise respekt og om å få respekt.

Det handler om å vise respekt uansett hvor merkelige, rare eller annerledes folk rundt deg er – om du bare er på besøk eller er innfødt.

Det handler om å vise respekt til alle som kommer til oss uansett deres opprinnelse, om de er her i noen dager, noen år eller lengre.

Det handler om å støtte og feire det som er DITT uten å fornærme, heller inkludere. I hvert fall respektere.


Siden jeg måtte forlate mitt HJEM for 25 år siden har jeg stadig vært på søken etter «å føle meg hjemme». Jeg vil ikke være turist, diaspora, innvandrer, flyktning. Jeg vil ikke ha en merkelapp. Jeg stemmer for å avskaffe merkelapper. De dyrker det vanskelige med å være forskjellig som videre avler frykt og det verste versjon av alle: HAT

Jeg har følt meg hjemme i Norge i disse 25 år. Jeg vil føle meg hjemme i Norge i neste 25 år.

Jeg er stolt over mye i dette landet, særlig håndtering av vanskelige hendelser som 22.juli., hvor hensikten var å splitte, mens vi har reagert med å stå tettere sammen. Det er kanskje det øyeblikket hvor jeg har følt meg hjemme mest.PROMAJNA, Croatia/Amela KoluderPå nattbordet:Amela Koluder

ImpressionsPosted by Amela Koluder Wed, May 09, 2018 14:19:04
DagensNæringsliv 9 mai 2018

https://www.dn.no/nattbordet/2018/05/08/2047/Pa-nattbordet/pa-nattbordet-amela-koluder
KUNST eller HÅNDVERK?

ImpressionsPosted by Amela Koluder Tue, March 06, 2018 17:42:23

Innlegg i Dagsavisen:
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/kunst-eller-h%C3%A5ndverk-1.1109979

Håndverk må til for å skape kunsten og kunst må til for å skape håndverket. Når musiker lager en ny sang er det kunst. Å fremføre sangen er håndverk. Å skape en unik historiefortelling som beveger er kunst. Å skrive den er håndverk som krever innsats og dyktighet.

Jeg digger alt som har med kreativitet å gjøre, energien, kaoset, frustrasjon, læring, skapelsesglede, viljekraft. Det kommer alltid noe ut av en kreativ reise, en reise hvor du utfordrer deg selv og de rundt deg, en reise hvor du flytter grenser, lærer og utvikler.

Drivkraften bak kreativitet er sterke følelser: frykt, lidenskap, forelskelse. Følelsene som gjør at du tør, følelsene som er større og sterkere enn deg, som gjør at du ikke har noe valg. Du bare må.

Vi har alle våre kreative reiser, men det er ikke alle som får til å skape. Å skape krever mer en kreativ galskap og forelskelse. Å skape krever enorm innsats. Det krever disiplin og fokus. Det krever vilje, ydmykhet, ambisjon og smidighet.

Derfor har det vært svært fascinerende, inspirerende og lærerikt å være vitne til en slik kreativ reise, hvor en idé har blitt til en bok.

Å skrive en bok er både kunst og håndverk, en slags utførende kunst. Formidlingskunsten.

Kunst handler om følelser, er åpent, har ingen begrensninger i uttrykk, mens håndverk er noe konkret, strukturert og synlig. Kunst beveger folk på et følelsesmessig nivå, den kommer ut av hjertet og sjelen. Håndverk derimot er estetisk tiltrekkende, kommer ut av sinnet og trenger betydelig praksis.
Roman Mannen og Muren er en historie med et sterkt, aktuelt budskap: mennesker er viktigst, viktigere enn ideologi eller religion.

Boken forener historiske fakta og fantasi med utfordringer i dagens samfunn. Det handler om en norsk jødisk jente som hadde rømte fra nazi soldater under en razzia og har vært fanget i en murvegg på Solli Plass i Oslo siden 1942. Hun blir oppdaget 75 år senere av en nysgjerrig tyrkisk innvandrer bosatt i Oslo. Han er den første som kan høre Anna Sophie.

«Jeg er alltid i fremtiden.»
Allerede fra første setningen blir jeg undrende og nysgjerrig. Og noen få sider senere er jeg i en fengende verden av fantasi, historie og spenning, virkelighet og oppspinn. Historien vokser på meg. Korte kapitler og gode dialoger gjør at boken er lettlest. Overraskende vendinger holder på spenningen og utfordrer den vante logikken.
Forfatteren bruker inspirasjon fra omverden og krydrer historie med små detaljer, som de fleste kan kjenne seg i. På tross av det tunge, alvorlige temaet er boken full av humør, varme og håp. Språket og flyten er noe rusten og kunne vært mer estetisk.

Forfatteren, Sercan Leylek, fikk ideen om Mannen og Muren en ung mai kveld. Historien ble først til en film manus og noe senere til en bok. Vanligvis, skriver man en roman først, men Leylek ønsket å utforske. Slik fikk han en uventet mulighet. Film manus har et strengt, begrenset format og krever mye kreativitet. Da Leylek senere skrev samme historien som roman kunne han fokusere på håndverket, for kunsten – historiefortellingen var allerede skapt.
Mannen og Muren er hans tredje roman, og den første på norsk. En forfatter vi kommer til å høre mer fra i framtiden.

Amela Koluder/Oslo

A TROUBLE CAN BE FUN - the virtue of resilience

ImpressionsPosted by Amela Koluder Sun, November 05, 2017 21:24:34

“When everything goes fine, put a small stone in your shoe.” – says an old Bosnian proverb, I have heard so many times in my childhood. I remember thinking about it, but never understanding the logic of voluntarily being uncomfortable.

Later, in Norway, I met something similar: “Du må yte, før du skal nyte.” Again, no logic for a young mind.

I had enough to struggle with and many things to achieve that demanded an effort – why should I wish for uncomfort!?

After a while, my life became quite settled and comfortable - I have achieved my goal!

So, what do you do when all your dreams come true?

I was happy. I was enjoying. Then I started to feel restless, maybe bored too.

I needed to find new dreams. And pursue them. I needed to leave my comfortable life and struggle again.

It has been hard and scary, but most of all rejuvenating – like being born again. Somewhere on the way I understood why conformism we all indulge in, is so dangerous. Why I should always put that small stone in my shoe.


Being too comfortable is diminishing your RESILIENCE – the ability to re-invent yourself and quickly bounce back no matter what.

And if there is anything certain in life, it is the fact that unexpected change or misfortune will occur!

What is resilience?

Resilience is developed under pressure: “if something does not break you, it makes you stronger.” Under pressure we mobilize all our resources and follow our intuition. We engage, we put effort, we fight back. We learn, we master and even if we do not achieve what we want, we become smarter, better and stronger. And that makes us content!!!

Resilience is about readiness and agility.

READINESS - being ready for whatever might happen:

Unexpected change or misfortune does not mean one cannot make any preparations.

1. Feel the change in the air, have your sensory system on and listen to your intuition.

2. Buffer up for unexpected situations and expenses.

3. Invest in genuine relationships and collaborate. By sharing in good fortune, by creating opportunities for everybody, you nurture the social capital that will become critically valuable if you ever need it.


AGILITY - responding quickly and sharply in any situation:

We can train up our response ability, so that we can follow the intuition and not only our instincts.

1. Never waste a good crisis. A setback gives you an opportunity to reframe, to change, to meet your fears and grow. The best thing with a crisis is that you must act immediately. It means mobilizing your resources and experiences. That is how we learn to trust our gut-feeling.

2. Be smooth. Resilience is about high degree of flexibility, elegance and grace, but also precision, quick adjustments and focus. It is like a dancer and boxer in one.

3. Give away a little now to take up a stronger position in a future. The essence of resilience is to put short-term considerations within longer-term contexts.

It is a mindset of being sound and solid. Practicing resilience and reducing conformism is not only applicable on personal level, but also for a family, group, organization or even nation.


Now I have my “small stones” to put in a shoe. Because for me, there is such a beauty in a struggle while pursuing a vision of my dream!


Oslo/Amela KoluderNext »