A Diversity Journey

A Diversity Journey

COLLABORATE OR DIE?!

Creativity HivePosted by Amela Koluder Tue, January 08, 2019 11:01:32

Er du god til å samarbeide? De fleste av oss klarer fint å koordinere gjennomføring av oppgaver, sparring og lignende. Men er du god til å samskape? Hva er egentlig forskjellen mellom samarbeid og faktisk å skape noe sammen?


HVA BETYR Å SKAPE SAMMEN? HVA ER COLLABORATION?

Den første assosiasjon de fleste av oss har når vi hører «collaboration» er samarbeid - jobbe sammen. «Collaboration» kan også bety å samarbeide med fienden. Det som regel betyr at en, i skjul, gir verdifullt bidrag til den andre parten på bekostning av parten man er en del av.

Det er forskjellige grader av «collaboration». Det kan være å delta, å bidra, å samarbeide eller å samskape.

Hvis du deltar eller bidrar tar ikke du ansvar for slutt resultatet.

Å samarbeide betyr å ta ansvar for å løse noe sammen.

Å samskape betyr å forplikte seg til å skape noe nytt sammen, noe som har verdi.

«Jazz jam session» - er kanskje en av de beste eksempler på samskaping. Alle deltagere har samme ferdighetsnivå på ulike instrumenter og de improviserer fritt innenfor jazz regler. «Jamming» oftest brukes for å utvikle ny musikk. Samtidig er det underholdende og inspirerende.

«Collaboration» ofte oppstår naturlig i nødssituasjoner, på grunn av lite ressurser eller stor risiko. Derfor er det stadig flere bedrifter som tar i bruk «collaborative leadership» som samarbeidsform, først og fremst for å kunne agere raskere. Utviklingen skjer eksponentiell, en fart vi ikke er i stand til å begripe. Og ingen kan lengre få til noe som helst alene. De som får til å skape sammen vil være med å forme fremtiden.

Collaboration eller samskaping på arbeidsplassen handler om kontinuerlig læring sammen med andre. Når vi tenker, løser problemstillinger, utforsker og utvikler, må vi finne fram til svarene sammen ved å bygge på hverandres kompetanse og kreativitet.

Man sier at «rommet er smartere enn den smarteste person i rommet», men dette gjelder bare hvis vi får til «collaboration».


HVA MÅ TIL FOR AT ET TEAM SKAL FÅ TIL Å SKAPE SAMMEN:

1. trygghet: bli kjent «på ordentlig» - det er menneskelig å være skeptisk til en man ikke kjenner

2. forpliktelse: innsats og engasjement er et krav – alle som er med skal gjøre sitt beste

3. mangfold: ulike perspektiver er nødvendighet – vi klarer ikke å tenke nytt uten å bli utfordret


Kort sagt, samskaping er en kultur for å lære sammen. Brennende lærelyst og ønske om kontinuerlig forbedring må komplementeres med forståelsen om at egen kompetanse øker ved å engasjere seg og bidra selv når man ikke ser direkte relevans. Det handler både om holdning og ferdigheter. Det handler om å trene adferd gjennom strukturert arbeidsprosess og bevisst ledelse.

Øvelse gjør mester!


OSLO/Amela Koluder

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.